Jak to funguje

Jak to funguje

Podmínky pro firemní víno jako daňově uznatelný náklad

Daňový základ lze snížit tichým vínem do 500 Kč.
Víno lze zahrnout do daňových nákladů.

Víno jako daňově uznatelný náklad lze považovat tehdy, pokud jsou splněny následující podmínky:

- jedná se o tiché víno (nikoliv šumivé)
- obsah alkoholu je do 15%

- cena jedné lahve nesmí překročit částku 500 Kč
- víno musí být označeno logem společnosti, aby splnilo podmínku reklamního a propagačního předmětu

Od roku 2022 nejsme plátci DPH.

Citace ze zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů paragrafu 25 odst. 1 písm. t): 

Výdaje na reprezentaci včetně darů obecně nejsou považovány za daňově uznatelný náklad, je zde však vymezena také výjimka, jež se za dar nepovažuje. Je to reklamní nebo propagační předmět, který je opatřen obchodní firmou, ochranou známkou poskytovatele tohoto předmětu, názvem propagovaného zboží nebo služby, jehož hodnota bez DPH nepřesahuje 500 Kč a který není s výjimkou tichého vína předmětem spotřební daně. Za daňově uznatelné náklady lze tedy uznat takové dárkové předměty, na kterých je uveden název či ochranná známka darujícího nebo název jeho výrobku či služby a jehož hodnota bez DPH zároveň nepřesahuje 500 Kč za jeden kus. 

Citace ze zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty § 13 odst. 10 písm. c): 

Bezúplatně darovaný reklamní předmět ve formě tichého vína, které splňuje stejné požadavky, jak bylo zmíněno v souvislosti se zákonem o daních z příjmů (označení firemní značkou, hodnota do 500,- Kč bez DPH), není zatížen daní z přidané hodnoty na výstupu. Při pořízení vína pro reklamní účely za splnění výše zmíněných podmínek tak podnikatel může uplatnit nárok na odpočet DPH a zároveň nemusí daň odvádět při jeho darování.

V případě zájmu nás kontaktujte

Kontaktujte nás


Vína našich klientů